Publikacje

 

Książki

 • Czarno-Biały obraz świata Problemy ochrony dawnych fotografii Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs, Wydawnictwo Naukowe UMK, red. Elżbieta Jabłońska,Tomasz Kozielec, Toruń 2018, s. 382, ISBN 978-83-231-4034-4.
 • Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku. Zagadnienia konserwatorskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, red. Elżbieta Jabłońska, Jolanta Czuczko, Toruń 2016, s. 412, ISBN 978-83-231-3478-7.
 • Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Niewidoczne dla oczu. Przyczynek konserwatora-restauratora książki do badań tegumentologicznych, [w:] Tegumentologia Polska dzisiaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, s. 345 – 364.
 • Jolanta Czuczko,  Dorota Jutrzenka-Supryn, Od rekonstrukcji do artystycznej kreacji. Problem przywrócenia oprawy jako ochrony bloku książki na przykładzie projektów konserwacji-restauracji wybranych starodruków z Kościoła Pokoju w Świdnicy, [w:] Tegumentologia Polska dzisiaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, s. 391- 416.
 • Joanna Karbowska-Berent, Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym,  Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2014, stron 217. ISBN 978-83-231-3088-8.
 • Parchement and Leather Heritage. Conservation-Restoration, International conference organized by Department of Paper and Leather Conservation at Nicolaus Copernicus University in Toruń on 21-24 October 2010, editorial: Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 390. ISBN 978-83-231-2954-7.
 • Jolanta Czuczko, Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Nineteenth Century Book - Underestimated Beauty, In: New Approaches to Book and Paper Conservation - Restoration, Verlag Berger, Horn, Wien, 2011, s. 425-434. ISBN: 978-3-85028-518-6.
 • Elżbieta Jabłońska, Wax Tablets in Polish Collections - Issues Concerning the State of Preservation and Restoration, In: New Approaches to Book and Paper Conservation - Restoration, Verlag Berger, Horn, Wien, 2011, s. 219-238. ISBN: 978-3-85028-518-6.
 • Halina Rosa, Alicja Strzelczyk, Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec, Joanna Karbowska-Berent, Study of the Adaptation of Bio Cellulose Nano-Fibres for the Restoration of Historical Paper, Parchment and Textiles, In: New Approaches to Book and Paper Conservation - Restoration, Verlag Berger, Horn, Wien, 2011, s. 629-638. ISBN: 978-3-85028-518-6.
 • Elżbieta Jabłońska, Isseus Related to Conservation and Reastoration in the Collections of the Kórnik Library, In: Research in Book and Paper Conserevation in Europe – a State of the Art; Verlag Berger, Horn/Vien, 2009, s. 71-102.
 • Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne – badania i konserwacja, materiały z konferencji, red. Elżbieta Jabłońska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010. ISBN 978-83-231-2556-3.
 • Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.3, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ISBN 978-83-231-2209-8.
 • Elżbieta Jabłońska, Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konserwacji i restauracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, stron 272, ISBN 83-231-1874-4.
 • Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.2, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ISBN 83-231-1977-5.
 • Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, stron 250, ISBN 83-231-1658-X.
 • Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, ISBN 83-231-1716-0.
 • Joanna Karbowska-Berent, Alicja Strzelczyk, The Role of Streptomycetes in the Biodeterioration of Historic Parchment, Wydawnistwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, stron 159, ISBN 83-231-1140-5.
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna »