Publikacje

 

Książki

 • Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku. Zagadnienia konserwatorskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, red. Elżbieta Jabłońska, Jolanta Czuczko, Toruń 2016, s. 412, ISBN 978-83-231-3478-7.
 • Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Niewidoczne dla oczu. Przyczynek konserwatora-restauratora książki do badań tegumentologicznych, [w:] Tegumentologia Polska dzisiaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, s. 345 – 364.
 • Jolanta Czuczko,  Dorota Jutrzenka-Supryn, Od rekonstrukcji do artystycznej kreacji. Problem przywrócenia oprawy jako ochrony bloku książki na przykładzie projektów konserwacji-restauracji wybranych starodruków z Kościoła Pokoju w Świdnicy, [w:] Tegumentologia Polska dzisiaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, s. 391- 416.
 • Joanna Karbowska-Berent, Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym,  Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2014, stron 217. ISBN 978-83-231-3088-8.
 • Parchement and Leather Heritage. Conservation-Restoration, International conference organized by Department of Paper and Leather Conservation at Nicolaus Copernicus University in Toruń on 21-24 October 2010, editorial: Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 390. ISBN 978-83-231-2954-7.
 • Jolanta Czuczko, Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Nineteenth Century Book - Underestimated Beauty, In: New Approaches to Book and Paper Conservation - Restoration, Verlag Berger, Horn, Wien, 2011, s. 425-434. ISBN: 978-3-85028-518-6.
 • Elżbieta Jabłońska, Wax Tablets in Polish Collections - Issues Concerning the State of Preservation and Restoration, In: New Approaches to Book and Paper Conservation - Restoration, Verlag Berger, Horn, Wien, 2011, s. 219-238. ISBN: 978-3-85028-518-6.
 • Halina Rosa, Alicja Strzelczyk, Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec, Joanna Karbowska-Berent, Study of the Adaptation of Bio Cellulose Nano-Fibres for the Restoration of Historical Paper, Parchment and Textiles, In: New Approaches to Book and Paper Conservation - Restoration, Verlag Berger, Horn, Wien, 2011, s. 629-638. ISBN: 978-3-85028-518-6.
 • Elżbieta Jabłońska, Isseus Related to Conservation and Reastoration in the Collections of the Kórnik Library, In: Research in Book and Paper Conserevation in Europe – a State of the Art; Verlag Berger, Horn/Vien, 2009, s. 71-102.
 • Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne – badania i konserwacja, materiały z konferencji, red. Elżbieta Jabłońska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010. ISBN 978-83-231-2556-3.
 • Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.3, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ISBN 978-83-231-2209-8.
 • Elżbieta Jabłońska, Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konserwacji i restauracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, stron 272, ISBN 83-231-1874-4.
 • Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.2, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ISBN 83-231-1977-5.
 • Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, stron 250, ISBN 83-231-1658-X.
 • Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, ISBN 83-231-1716-0.
 • Joanna Karbowska-Berent, Alicja Strzelczyk, The Role of Streptomycetes in the Biodeterioration of Historic Parchment, Wydawnistwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, stron 159, ISBN 83-231-1140-5.
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna »