Oferta w ramach prac badawczych i dydaktycznych

 

W ramach prac badawczych i dydaktycznych wykonujemy:

  • prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych obiektów,
  • kopie obiektów zabytkowych do celów ekspozycyjnych (dokumenty papierowe i pergaminowe, pieczęcie woskowe, druki, rękopisy, globusy, kurdybany i inne),
  • badania mikrobiologiczne zakażonych obiektów,
  • oceny stanu zachowania zabytkowych obiektów i całych kolekcji,
  • badania techniki wykonania obiektów na podłóżu papierowym i skórzanym,
  • projekty prawidłowego przechowywania obiektów zabytkowych.


Oferujemy także wykłady i warsztaty dotyczące czynników niszczących zbiory archiwalne, muzealne i biblioteczne oraz profilaktyki konserwatorskiej.