Konferencja 2021

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
zaprasza do udziału
w  VII Konferencji  Konserwatorskiej
z cyklu spotkań  podejmujących problematykę konserwacji zabytków
na podłożu papierowym i skórzanym

 
Zabytki multitechnologiczne –
badania, konserwacja-restauracja, ekspozycja


Konferencja odbędzie się online w dniach 14-15 grudnia 2021 roku