O Zakładzie

 

 

 

Prof. dr hab. Alicja Strzelczyk-Brąszkiewicz

 

24. lipca 2020 r. zmarła prof. dr hab. Alicja Barbara Strzelczyk – Brąszkiewicz, emerytowany pracownik UMK. Profesor Strzelczyk-Brąszkiewicz urodziła się 08.04.1932 r.  w Łodzi.  W 1950 roku podjęła studia na Wydziale Biologii UMK, gdzie poznała swojego męża, późniejszego profesora Edmunda Strzelczyka. Oboje byli uczniami takich profesorów jak: Jerzy Passendorfer, Jan Prüffer, Jan Zabłocki, Henryk Szarski, Jan Walas i inni; oraz asystentów  (później profesorów i Jej starszych kolegów): Klemens Kępczyński, Jadwiga i Leszek Michalscy, Leszek Janiszewski i inni. Po trzech latach studiów oboje z mężem dostali się na studia magisterskie z mikrobiologii  do UMCS w Lublinie, prowadzone wówczas przez wielkiego mistrza: prof. W. Kunickiego-Goldfingera. Wybrali specjalność mikrobiologia rolna, prowadzoną przez uczennicę i współpracownicę Ludwika Pasteura, prof. dr nauk Jadwigę Ziemięcką. W 1956 r. oboje z mężem dostali etaty w Zakładzie kierowanym przez prof. Ziemięcką. Prowadzili badania nad mikroorganizmami ważnymi dla żyzności gleby, nad przemianami pierwiastków w glebie, nad wpływem pestycydów na drobnoustroje glebowe i wieloma innymi problemami związanymi z działalnością drobnoustrojów. W 1965 roku Alicja Strzelczyk-Brąszkiewicz rozpoczęła pracę na UMK w Toruniu jako mikrobiolog  na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki. W lutym 1972 roku, po uzyskaniu habilitacji została powołana na Kierownika Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry. Rezultatami prac przeprowadzanych wraz z zespołem współpracowników były liczne prace naukowe związane z przyczynami niszczenia zabytków, wyznaczaniem mechanizmów niszczenia papierów, pergaminów,  malowideł sztalugowych, malowideł ściennych i zbiorów bibliotecznych, a także serie wydanych publikacji.  Profesor Strzelczyk-Brąszkiewicz jest autorką ok.130 artykułów w naukowych czasopismach oraz 5 wydawnictw książkowych. Była promotorem 8 prac doktorskich i 100 prac magisterskich.  Jej działalność sięgała poza granice Polski. Wygłaszała wykłady, prowadziła seminaria i służyła swoją pomocą,  jako konsultant w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Węgrzech. Odbyła dłuższe staże zawodowe we Włoszech, w Bułgarii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Ukrainie, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz  Indiach. Pani Profesor przeszła na emeryturę w 2007 r. po 52 latach pracy jako nauczyciel akademicki. 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29. 07.2020 r., rozpoczną się o godz. 13.00 w kościele pw. WNMP w Toruniu, po Mszy Świętej pogrzeb na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu (wejście główne od ul. Gałczyńskiego).

Strony: 1 2 3 Następna »