Zabytki – Biologia – Konserwacja. Teoria i praktyka

 


        W dniach 18-19 października 2018 roku odbyła się VI konferencja zorganizowana przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Tym razem temat wiodący brzmiał: „Zabytki – Biologia – Konserwacja. Teoria i praktyka”. Obrady odbywały się w przestronnej Auli Collegium Humanisticum UMK przy ul. Bojarskiego 1.
        Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród konserwatorów papieru i skóry, opiekunów zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz specjalistów z innych dziedzin, szczególnie biologii i chemii. Przedstawiono 27 referatów ustnych i 6 posterów; w wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób. Wśród prelegentów byli goście zagraniczni – z Holandii i Wielkiej Brytanii.
Tematyka konferencji była poświęcona szeroko pojętym zagadnieniom związanym z ochroną zabytków przed zniszczeniami biologicznymi. Szereg referatów dotyczyło stosowania monitoringu i obecnie polecanych metod ograniczania populacji mikroorganizmów lub owadów w zbiorach zabytkowych, głównie na podłożu z papieru i skóry. Podjęto m.in. zagadnienia związane z prawnymi aspektami stosowania biocydów. Przedstawiono referaty omawiające różnorodne problemy konserwatorskie związane z zagrożeniami dla zbiorów ze strony mikroorganizmów i owadów. Poruszono tematykę zagrożeń zdrowotnych związanych z pracą konserwatora-restauratora zabytków. Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje na temat współczesnych metod badania biodeterioracji zabytków wykorzystujących osiągnięcia biologii molekularnej, a szczególnie metabolomiki i metagenomiki. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich, konferencja przyczyniła się do wymiany doświadczeń, nowatorskich myśli i rozwiązań, a tym samym do zintegrowania działań na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego.
W trakcie konferencji obchodziliśmy jubileusz 50-lecia Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry. Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska wygłosiła przemówienie, w którym krótko podsumowała dorobek naszego Zakładu i podziękowała za wspólną pracę wszystkim pracownikom, obecnym i poprzednim, a także absolwentom, którzy licznie uczestniczą w organizowanych przez nas konferencjach. Okazję uświetnił piękny tort jubileuszowy.
Nasze obrady, dyskusje i spotkanie towarzyskie odbyły się przy znaczącym wsparciu finansowym firm: „Inter-Iodex”, „Corneco”, „SET Bartłomiej Pankowski”, „Alchem” „Hertmanus” Pracownia Edukacyjno-Artystyczna oraz Urzędu Miasta Toruń, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Podziękowania składamy także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia – pracownikom UMK oraz studentom.