O Zakładzie


Pracownicy Zakładu prowadzą wszystkie zajęcia stanowiące trzon programu studiów specjalistycznych z zakresu konserwacji i restauracji papieru i skóry zabytkowej. Realizują plan edukacyjny obejmujący ok. 5 tysięcy godzin (wykłady, prace badawcze, praktyczna konserwacja). Czas trwania studiów wynosi 6 lat. Tytuł magistra sztuki absolwenci uzyskują na podstawie dyplomowej pracy konserwatorskiej i pracy magisterskiej. Ważnym ogniwem procesu kształcenia są praktyki wakacyjne: po roku pierwszym – plener malarski, po roku drugim i trzecim – praktyki konserwatorskie z dziedziny konserwacji grafiki czarno-białej oraz konserwacji zabytków z pergaminu i skóry, po roku czwartym – indywidualne praktyki w pracowniach konserwatorskich.
Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami pracownicy Zakładu realizują szeroki zakres prac badawczych. Rezultaty prowadzonych badań przedstawione zostały w ponad 140 publikacjach. 
Specjalizację dotychczas ukończyło około 200 osób, które pracują w muzeach, bibliotekach i archiwach na terenie Polski i poza jej granicami. Stanowią wykwalifikowaną kadrę konserwatorską ratującą zbiory zniszczone przez wojny, powodzie, zanieczyszczenia powietrza i naturalne procesy starzenia. Są mile widzianymi członkami międzynarodowych gremiów konserwatorskich.

 

Zajęcia prowadzone w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry:

 • Technologia papieru i skóry
 • Liternictwo
 • Pracownia dokumentacji konserwatorskiej
 • Profilaktyka konserwacji zabytków
 • Metodyka konserwacji zabytków
 • Konstrukcja książki na przestrzeni wieków
 • Badanie zbiorów i projektowanie konserwatorskie
 • Pracownia introligatorstwa artystycznego
 • Pracownia konserwacji zabytków
 • Pracownia konserwacji dzieł sztuki Orientu
 • Metody konserwacji dzieł sztuki Orientu
 • Wybrane zagadnienia z konserwacji fotografii
 • Wybrane problemy z konserwacji zabytków
 • Ochrona zabytków przed zniszczeniami biologicznymi
 • Seminarium konserwatorskie
 • Pracownia konserwatorska
 • Seminarium magisterskie

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3