Kamienie milowe w kartografii

 

W dniach 13-14.09.2012r w Warszawie odbyła się XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pt. "Kamienie milowe w kartografii" organizowana w tym roku tradycyjnie przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN oraz przez Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. W programie poza zagadnieniami z historii kartografii, geografii i geodezji znalazły się również zagadnienia dotyczące konserwacji zabytków kartograficznych. Swoje referaty zaprezentowały:

  • dr Dorota Jutrzenka-Supryn  - Konstrukcja i technika oprawy dawnych atlasów i ich wpływ na sposób prezentacji treści kartograficznej i stan zachowania
  • mgr Katarzyna Rafalska (tegoroczna absolwentka) – Globus nieba Johanna Georga Klingera z 1790 roku – konserwacja w Zakładzie konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu

Spotkanie specjalistów z rożnych dziedzin otworzyło możliwości prowadzenia dyskusji na wiele tematów i rozszerzenia wiedzy o historii kartografii, technikach kartograficznych, wykorzystania zabytków jako materiałów źródłowych w badaniach, a także o metodach ich ochrony i udostępniania. Stworzyło także możliwość wymiany wiedzy i kontaktu pomiędzy właścicielami i opiekunami zabytków kartograficznych oraz specjalistami z zakresu ich konserwacji.