dr Dorota Jutrzenka-Supryn

 

 

Studia wyższe ukończyła w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry w 1993r. Jej praca dyplomowa dotycząca konserwacji XVII wiecznego, ozdobnego rzędu końskiego była eksponowana na Ogólnopolskiej Wystawie Dyplom 1994, a praca magisterska dotycząca badań nad zastosowaniem związków silikonowych w konserwacji skóry zabytkowej została nagrodzona nagrodą im. L.Torwirta. Od  roku 1993 do dnia dzisiejszego zatrudniona jest w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu, obecnie na stanowisku adiunkta.
W styczniu 2006 obroniła pracę doktorską pt. Problemy konserwacji map kolorowanych grynszpanem. W dysertacji tej zajęła się zagadnieniami niszczenia papierowego podłoża przez pigment miedziowy – grynszpan oraz  opracowaniem  metody konserwacji zabytków kartograficznych  z  tym  zniszczeniem. Obecnie w polu jej zainteresowań badawczych i konserwatorskich jest konserwacja zabytków skórzanych w tym szczególnie militariów i oporządzenia jeździeckiego.

Udział w realizacji grantów badawczych:

  • 2005-2006  przygotowanie i realizacja programu Milab: Modernizacja siedziby Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika ze szczególnym uwzględnieniem  zabezpieczenia przeciw włamaniowego i przeciw pożarowego.
  • 2005 - grant UMK: Problemy konserwacji zabytkowych map kolorowanych grynszpanem.
  • 2003 - grant UMK: Opracowanie metody usuwania zdegradowanego grynszpanu z zabytkowych miedziorytniczych map.
  • 1999-2000 - grant KBN na temat: Zastosowanie techniki radiacyjnej do masowej dezynfekcji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych (w ramach tego grantu prowadziła badania na temat możliwości zastosowania techniki radiacyjnej do wzmacniania zabytkowego papieru i skóry).
  • 1997 – udział w ratowaniu książek zalanych w powodzi.
  • 1996 – grant KBN pt. Opracowanie metody zabezpieczania i wzmacniania obiektów zabytkowych na podłożu papierowym, zawierających w warstwie malarskiej grynszpan.

Od 1995 roku należy do wyodrębnionej w ramach ICOM-u Leather Group (Working Group no 10).
Od 2008 roku zatrudniona dodatkowo na ½ etatu w Bibliotece Elbląskiej na stanowisku specjalisty do spraw konserwacji zabytkowych zbiorów. Jest twórcą pracowni konserwatorskiej BE i koordynatorem wszelkich działań z zakresu ochrony jej zabytkowych zbiorów.

Strony: 1 2 Następna »